ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസര്‍മാരുടെ കാര്യാലയം

ക്രമ നംവിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലവിലാസംമെയിൽ ഐഡിടെലിഫോണ്‍
1ആറ്റിങ്ങല്‍ഗവ. കോളേജ് ആറ്റിങ്ങൽ സമീപം, പിൻ - 695101deoatl.dge@kerala.gov.in0470-2622413
2തിരുവനന്തപുരംസ്റ്റാച്യു ജംഗ്ഷന്‍
തിരുവനന്തപുരം
deotvm.dge@kerala.gov.in0471-2476257
3നെയ്യാറ്റിൻകരതിരുവനന്തപുരം,
പിൻ –695121
deonta.dge@kerala.gov.in0471-2222381
4കൊട്ടാരക്കരപോലീസ് സ്റ്റേഷന് സമീപം, കൊട്ടാരക്കര പിൻ-691506deoktr.dge@kerala.gov.in0474-2454763
5പുനലൂർനെല്ലിപ്പള്ളി പി.ഒ, പുനലൂർ
പിൻ - 691305
deoplr.dge@kerala.gov.in0475 2224700
6കൊല്ലംസിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കൊല്ലം പിൻ- 691013deoklm.dge@kerala.gov.in0474-2790230
7തിരുവല്ലതിരുവല്ല ജംഗ്ഷന്‍
പിൻ - 689101
deotvl.dge@kerala.gov.in0469-2601349
8പത്തനംതിട്ടപത്തനംതിട്ട
പിൻ - 689645
deopta.dge@kerala.gov.in0468-2222229
9ചേർത്തലശ്രീനാരായണ മെമ്മോറിയൽ എച്ച്എസ് ചേർത്തലയ്ക്ക് സമീപം
ടൗൺ, ചേർത്തല
deoctl.dge@kerala.gov.in0478-2813939
10ആലപ്പുഴമെഡിക്കൽ കോളേജ് ജംഗ്ഷന്‍
ആലപ്പുഴ,
പിൻ-688005
deoalp.dge@kerala.gov.in0477-2251467
11മാവേലിക്കരതാലൂക്കിന് സമീപം
ഓഫീസ്, മാവേലിക്കര പിൻ–690101
deomvk.dge@kerala.gov.in0479-2302206
12കുട്ടനാട്രാമങ്കരി എൽ.പി.എസിനു സമീപം
രാമങ്കരി
കുട്ടനാട്
deoktd.dge@kerala.gov.in0477-2704069
13പാലാപാലാ
പിൻ - 686575
deopla.dge@kerala.gov.in0482-2212351
14കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിപൊൻകുന്നം ജംഗ്ഷന്‍
പിൻ - 686506
deokjy.dge@kerala.gov.in0482-8221357
15കോട്ടയംതിരുനക്കര കോട്ടയത്തിന് സമീപംdeoktm.dge@kerala.gov.in0481-2566750
16കടുത്തുരുത്തിഗവ. എച്ച്.എസിനു സമീപം
കടുത്തുരുത്തി
പിൻ –686604
deokty.dge@kerala.gov.in04829-283511
17തൊടുപുഴകാഞ്ഞിരമറ്റം ജന. ഡയറ്റിന് സമീപം, പിൻ - 685584deotdp.dge@kerala.gov.in0486-2222863
18കട്ടപ്പനസെന്റ് ജോർജ് ഫൊറോന ചര്‍ച്ചിനു സമീപം
കട്ടപ്പന
പിന്‍ - 685515
deoktp.dge@kerala.gov.in0486-8272439
19ആലുവതാലൂക്ക് ഓഫീസിന് സമീപം,
ആലുവ, പിൻ - 683101
deoalv.dge@kerala.gov.in0484-2624382
20എറണാകുളംഎറണാകുളം കണ്ണയന്നൂർ താലൂക്കോഫീസിന് സമീപംdeoekm.dge@kerala.gov.in0484-2360983
21കോതമംഗലംകോതമംഗലം
പിൻ - 686691
deokmg.dge@kerala.gov.in0485-2862786
22മൂവാറ്റുപുഴടി.ബി. ജംഗ്ഷൻ, മൂവാറ്റുപുഴ,
പിൻ - 686661
deomvp.dge@kerala.gov.in0485-2822346
23തൃശൂർപാലസ് റോഡ്, തൃശൂർ
പിൻ - 680020
deotsr.dge@kerala.gov.in0487-2331263
24ഇരിങ്ങാലക്കുടപോസ്റ്റ് ഓഫീസിന് സമീപം
ഇരിങ്ങാലക്കുട
പിൻ -680121
deoijk.dge@kerala.gov.in0480-2825247
25ചാവക്കാട്ചാവക്കാട്
പിൻ - 680020
deockd.dge@kerala.gov.in0487-2507343
26ഒറ്റപ്പാലംഒറ്റപ്പാലം
പിൻ- 679101
deootp.dge@kerala.gov.in0466-2244327
27പാലക്കാട്പാലക്കാട് ഫോര്‍ട്ട്
മൈതാനം പാലക്കാട്,
പിൻ - 678001
deopkd.dge@kerala.gov.inNA
28മണ്ണാർക്കാട്മണ്ണാർക്കാട്deomkd.dge@kerala.gov.in04924-222580
29മലപ്പുറംB2 ബ്ലോക്ക് സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, മലപ്പുറം,
പിൻ - 676505
deomlp.dge@kerala.gov.in0483-2734826
30തിരൂർമിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷന് സമീപം
തിരൂർ, പിൻ - 676101
deotir.dge@kerala.gov.in0494-2422302
31വണ്ടൂർവണ്ടൂർ, മലപ്പുറംdeowdr.dge@kerala.gov.in04931-245360
32തിരൂരങ്ങാടിതിരൂരങ്ങാടിdeotrd.dge@kerala.gov.in0494-2460411
33വടകരമിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ വടകരdeovka.dge@kerala.gov.in0496-2522398
34കോഴിക്കോട്മാനാഞ്ചിറ കോഴിക്കോട്
പിൻ -673001
deokkd.dge@kerala.gov.in0495-2722238
35താമരശ്ശേരികോഴിക്കോട്deotsy.dge@kerala.gov.in0495-3098923
36വയനാട്കൽപ്പറ്റ, സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, വയനാട് ജില്ലdeowyd.dge@kerala.gov.in04936-202264
37കണ്ണൂര്‍സിവിൽ സ്റ്റേഷന് സമീപം. കണ്ണൂർ പിൻ - 670002deoknr.dge@kerala.gov.in0497-2700167
38തലശ്ശേരിജൂബിലി ഷോപ്പിംഗിന് സമീപം
കോംപ്ലക്സ് തലശ്ശേരി, പിൻ- 670101
deotly.dge@kerala.gov.in0490-2320182
39തളിപ്പറമ്പ്തളിപ്പറമ്പ്deotpb.dge@kerala.gov.in0460-2300044
40കാസർകോട്റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് സമീപം,
കാസർകോട്,
പിൻ - 671121
deokgd.dge@kerala.gov.in0499-4230053
41കാഞ്ഞങ്ങാട്ലക്ഷ്മി നഗർ, അലാമി
പള്ളി, കാഞ്ഞങ്ങാട്
പിൻ –671315
deokhd.dge@kerala.gov.in0467-2206233