സീമാറ്റ് -കേരളം

Dr Sunil V T ,
ഡയറക്ടർ,
സീമാറ്റ് -കേരളം

നാഷണല്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എഡ്യുക്കേഷണല്‍ മാനേജ്‌മെന്റ് ആന്‍ഡ് ട്രെയിനിംഗ് - കേരള (സീമാറ്റ് കേരളം ) പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് കീഴില്‍ ,എന്‍ ഐ ഇ പി എ ന് അനുബന്ധമായി. 2005-ല്‍ സ്ഥാപിതമായ ഒരു സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനമാണ്. 1995-ലെ ട്രാവന്‍കൂര്‍ - കൊച്ചിന്‍ ലിറ്റററി, സയന്റിഫിക് ആന്‍ഡ് ചാരിറ്റബിള്‍ സൊസൈറ്റീസ് രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ ആക്ട് XII-ന് കീഴിലുള്ള ഒരു സൊസൈറ്റിയായി സീമാറ്റ് കേരളം 30.03.2004- ന് നമ്പര്‍ T-1319-ല്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തു.വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ മാനേജര്‍ തലത്തിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് സമഗ്രമായ മാനേജ്‌മെന്റ് പരിശീലനം നല്‍കുന്നതിനും വിദ്യാഭ്യാസത്തില്‍ പരീക്ഷണാത്മകവും നൂതനവുമായ പരിപാടികള്‍ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനും വിദ്യാഭ്യാസ ആസൂത്രണവും മാനേജ്‌മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗവേഷണങ്ങളും പഠനങ്ങളും ഏറ്റെടുക്കാനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും സജീവമായ ഇടപെടലും പങ്കാളിത്തവും ഉറപ്പാക്കാനുമാണ് സീമാറ്റ് കേരളം സ്ഥാപിതമായത്. സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും. മൈക്രോ ലെവല്‍ പ്ലാനിംഗ് പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിലും ആഘാത പഠനങ്ങളും ഗവേഷണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും നടത്തുകയും കൈപ്പുസ്തകങ്ങളും മറ്റ് രേഖകളും തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെയും വര്‍ഷങ്ങളായി സീമാറ്റ് കേരളം ഒരു വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിദ്യാഭ്യാസ മാനേജ്‌മെന്റിന്റെയും പരിശീലനത്തിന്റെയും എല്ലാ വശങ്ങളും അതിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തീകരിച്ചുകൊണ്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു മാതൃകാ സ്ഥാപനമായി ഉയര്‍ന്നുവരുന്ന പാതയിലാണ് സീമാറ്റ് കേരളം .
പരിശീലന പരിപാടികളുടെ പ്രധാന ഗുണഭോക്താക്കള്‍

 1. എല്‍.പി./യു.പി. സ്‌കൂള്‍ മേധാവികള്‍
 2. ഹൈസ്കൂള്‍ മേധാവികള്‍
 3. ഹയര്‍സെക്കറിഡറി സ്കൂളുകളിലെ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍മാര്‍
 4. വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്കൂളുകളിലെ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍മാര്‍
 5. ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസര്‍
 6. ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസര്‍മാര്‍
 7. വിദ്യാഭ്യാസ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍മാര്‍
 8. ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലാ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍‍
 9. വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി വിദ്യാഭ്യാസ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍മാരും ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍മാരും
 10. വികലാംഗരായ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ രക്ഷിതാക്കള്‍
 11. ഡയറ്റ് പ്രിന്‍സിപ്പല്‍മാരും ഫാക്കല്‍റ്റിയും
 12. കേഡറുകളുടെ മേല്‍നോട്ടത്തിലുള്ള അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്‍ സ്റ്റാഫ്
 13. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ അംഗങ്ങള്‍
 14. വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ മറ്റെല്ലാ അക്കാദമിക, ഭരണ, സാമൂഹിക നേതാക്കളും
 15. സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ച വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍

തങ്ങളുടെ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ ഫലപ്രദമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനായി ഓഹരി ഉടമകളെ ശാക്തീകരിക്കുന്നതിനായി, പരമ്പരാഗത പരിശീലന സമ്പ്രദായം പരിഷ്കരിച്ച രണ്ട് പരിശീലന രീതികള്‍ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പുനഃക്രമീകരിച്ചു.കപ്പാസിറ്റി എന്‍ഹാന്‍സ്‌മെന്റ് പ്രോഗ്രാമും ലീഡര്‍ഷിപ്പ് എന്‍ഹാന്‍സ്‌മെന്റ് പ്രോഗ്രാമും.
ഓഹരി ഉടമകളുടെ കഴിവുകള്‍ വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നതിനും അവരുടെ നേതൃഗുണങ്ങള്‍ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുമാണ് LEP ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. എല്‍.പി/യുപി/ഹൈസ്‌കൂളുകള്‍, എച്ച്.എസ്.എസ്, വി.എച്ച്.എസ്.ഇ,സ്‌പെഷ്യല്‍ സ്‌കൂളുകളിലെ മേധാവികള്‍,ഡി.ഡി.ഇ.എസ്, ഡയറ്റ് പ്രിന്‍സിപ്പല്‍മാര്‍,ഡി.ഇ.ഒ., എ.ഇ.ഒ., ബി.പി.ഒ തുടങ്ങിയ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസര്‍മാരാണ് എല്‍ഇപിയുടെ പ്രധാന ഗുണഭോക്താക്കള്‍.
കൗമാരക്കാരുടെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനും ആശയവിനിമയം, പ്രതിസന്ധി കൈകാര്യം ചെയ്യല്‍, പ്രശ്‌നപരിഹാരം, തീരുമാനമെടുക്കല്‍ എന്നിവയില്‍ അവരുടെ കഴിവുകള്‍ വര്‍ധിപ്പിക്കുക, മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കരിയര്‍ മാസ്റ്റേഴ്‌സിന്റെയും തലവന്മാരുടെയും ശേഷി വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് സിഇപിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.

ഓഫീസ്:
ഗവ: സെന്‍ട്രല്‍ ഹൈസ്കൂള്‍ കാമ്പസ്,
അട്ടക്കുളങ്ങര.പി.ഒ, കിഴക്കേക്കോട്ട,
തിരുവനന്തപുരം, കേരളം-695036,
ഫോൺ: 0471-2461169, 2460343
ഇ-മെയില്‍: director.siemat@kerala.gov.in
വെബ്സൈറ്റ്:http://siemat.kerala.gov.in/